Årsmöte

Årsmöte 2019

Var: Tyresö Bygdegård lilla huset, Kyrkvägen 7
Datum: Torsdag 25:e april
När: 19:00-21:00 inklusive fika, anmälan senast 22:e mars

Samtliga medlemmar är härmed inbjudna till årsmöte i GTCV.

De senaste 2 åren har vi varit 5 personer som varit aktiva i styrelsen. Detta är minimum för att vi ska vara beslutsmässiga enligt stadgarna. Nu har vice ordförande, efter 6 år, valt att lämna sin plats till förfogande. Personen som nu är ledamot har anmält intresse att ta över rollen som vice ordförande men det innebär att vi endast blir 4 personer i styrelsen. Nu måste vi bli fler som vill vara aktiva och bidra till trivsel och aktiviteter i området.  

Om vi inte blir fler som bidrar kommer vi inte kunna genomföra återkommande aktiviteter, tillhandahålla toalett vid hoppbryggan eller ha bastun i bruk.

Vid frågor eller om ni har en motion att ta upp: Hör av er direkt till ordförande Daniel Lambert (0708-805187) eller skriv ett mail till info@gtcv.se

Agenda:
Mötet öppnas
Har kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
Val av protokollförare och justerare
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
Behandling av revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Bestämmande av arvode till styrelseledamöter och revisorer
Bestämmande av avgifter
Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
Val av revisor och revisorsuppleant
Tillsättande av valberedning
GTCV aktiviteter
Behandling av inkomna motioner
– …
– …
Övriga ärenden

Maila för tillgång till nedan rapporter

Verksamhetsberättelse 2017

Resultatrapport 2017

Balansrapport 2017