Vad är Gamla Tyresö Centrums Villaägareförening?

Bakgrund

Gamla Tyresö Centrums Villaägareförening – Villaägareföreningen i dagligt

tal – bildades på 1940-talet. Ändamålet var att ta till vara medlemmarnas intressen

och att verka för att trevnad och god ordning skulle råda inom föreningens

område. Detta ändamål är fastställt i föreningens stadgar från 2006.

Alla som är ägare av en fastighet i Gamla Tyresö eller som är myndig medlem av

fastighetsägrens familj kan antas som medlem av föreningen. Verksamhetsåret

2015 uppgick antalet medlemmar till cirka 155. Om du vill bli medlem, vänder du

dig till någon av ledamöterna i styrelsen. Årsavgiften för 2016 är 200 kr.

Föreningen arbetar med en rad frågor som antingen tas upp av styrelsens

ledamöter eller av föreningens medlemmar. Hit hör trafiksäkerhet,

grannsamverkan mot stöld, inbrott och förstörelse.

 

Vad gör Villaägareföreningen?

För att du ska kunna bilda dig en uppfattning om vad Villaägareföreningen

uträttar ska du få några exempel.

Det finns flera fina badplatser för unga och gamla inom området. Dessa utnyttjas

flitigt under badsäsongen. Det medför naturligtvis slitage och nedskräpning.

Under många år har ett antal av föreningens medlemmar varje vår och höst städat

och röjt sly på badplatserna (Hoppbryggan, Björkudden och Talludden) och

avslutat arbetet med att grilla korv, dricka läsk eller lättöl. För några år sen

upphörde höststädningen, då föreningen tyckte att den inte behövdes.

Uppslutningen till vårstädningen brukar vara bra. Speciellt roligt är att både barn

och ungdomar ställer upp. Kanske bör vi återinföra höststädningen med hänsyn

till att allt flera flyttar till gamla Tyresö och utnyttjar våra attraktiva badplatser

och den fina båtklubben.

Stränderna fräschas upp med ny sand efter behov. Förr eller senare drar vattnet ut

sanden i Erstaviken. Föreningen köper in sanden.

Som medlem i Villaägareföreningen har du tillgång till föreningens bastu som

ligger på Björkudden en bit från båtklubben. Bastun ligger fint vid vattnet och är

utrustad med ett toppmodernt värmeaggregat. Du betalar 300 kr för att erhålla en

Gamla Tyresö Centrums Villaägareförening

nyckel. Årets elräkning för bastun slås ut på alla nyckelinnehavare och blir i snitt

ca 175-200 kr/år. Kontaktperson är Anna Steele.

Nya flytbryggor byggdes 2010 och förankrades vid Talludden och Hoppbryggan.

En Baja-Maja införskaffades detta år. Den står vid Hoppbryggan.

 

Gamla Tyresö Centrums Andelsägareförening

Gamla Tyresö Centrums Andelsägareförening – förkortas

Andelsägareföreningen – knoppades av från Villaägareföreningen 2001. Syftet

med Andelsägareföreningen var att förvalta drygt 30 hektar mark, så kallade

andelar, som var knutna till drygt 140 fastigheter. Det var på 1960-talet som

dåvarande markägare erbjöd fastighetsägarna att köpa markandelar som hörde till deras

fastigheter. Runt millennieskiftet tvångsinlöste kommunen den mark som man

behövde för den planerade byggexpansionen. I dag handhar

Andelsägareföreningen mark inom villaområdet såsom utspridda markplättar och

strandområdet i anslutning till badplatseerna.

 

Gamla Tyresö Centrums Samfällighetsförening

Gamla Tyresö Centrums Samfällighetsförening – förkortas Båtklubben –

garanterar en båtplats inför ny säsong för medlemmarna i Gamla Tyresö Centrums

Andelsägareförening. Eventuellt lediga båtplatser kan sökas av vem som helst,

men förtur ges åt dem som bor i Gamla Tyresö Strand. Båtklubben ligger utanför

korsningen Bryggvägen och Strandvägen. Som medlem har du möjlighet att

förvärva en båtplats vid en brygga eller en boj. Du lastar och lossar vid

Stenbryggan och du drar upp båten på rampen som ligger intill Stenbryggan.

Observera att det inte finns några platser för vinterförvaring på båtklubbens

område. Det är endast brygg- eller bojplatser under säsong som erbjuds.

Båtklubben har en hemsida

www.gtcsf.se