Gamla Tyresö Centrums Villaägareförening – Villaägare­förening­en i dagligt tal – bildades på 1950-talet. Ändamålet var att ta till vara medlemmarnas intressen och att verka för att trevnad och att god ordning skulle råda inom föreningens område. Detta ändamål är fastställt i föreningens stadgar från 2006.

Alla som är ägare av en fastighet i Gamla Tyresö eller som är myndig medlem av fastighetsägarens familj kan antas som medlem av föreningen. Vi har cirka 100 medlemmar. Om du vill bli medlem, vänder du dig till någon av ledamöterna i styrelsen. Årsavgiften 2023 var 200 kr.

Föreningen arbetar med en rad frågor som antingen tas upp av styrelsens leda­möter eller av föreningens medlemmar. Hit hör trafiksäkerhet, grannsamverkan mot stöld, inbrott och förstörelse.