Medlem

Föreningen bildades redan 1946 då området bestod av ett fåtal hus och som främst var sommarboende. Med tiden har fler och fler blivit permanentboende och senaste 10 åren har flertalet styckningar skett och området består idag av ca 350 fastigheter.

Ändamålet med föreningen var redan från början att ta till vara medlemmarnas intressen och att verka för att trevnad och att god ordning skulle råda inom föreningens områden. Föreningen fortsätter att arbeta med en rad frågor och hit hör bl.a skötsel av våra fina badplatser, trafiksäkerhet, grannsamverkan, motverka förstörelse och öka gemenskapen.

Syftet har därmed alltid varit att de som bor i området ska lära känna varandra och umgås både spontant och uppstyrt och det vill vi i styrelsen främja.

Alla som bor inom området har rätt att bli medlem och bidra till sammanhållningen.

Vad får du som medlem?

  • Tillgång till bastu
  • Inbjudan till årsmöte med efterföljande mingel
  • Chans att påverka området
  • Delta på gemensamma aktiviteter
  • Chans att träffa nya vänner

Hur blir du medlem?

Betala in 200kr på Swish 123 298 41 36 eller postgiro 25 58 40 -1 med namn, gatuadress och fastighetsbeteckning. Samt skicka ett mail till info@gtcv.se med namn, gatuadress, fastighetsbeteckning, post adress och telefonnummer.

Området